Sendika/Konfederasyon Üye Sayıları
Güncelleme 

Sendika/Konfederasyon Üye Sayıları

Sendika/Konfederasyon Üye Sayıları Sendikaların üye sayıları belli oldu. Dolayısıyla Konfederasyonların üye sayısı da belli oldu. 2017 Sendika Üye Sayıları açıklandı Konfederasyon Üye Sayıları açıklandı MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) : 997.089 TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) : 395.250 KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) : 167.403

Sendika/Konfederasyon Üye Sayıları
Sendika/Konfederasyon Üye SayılarıSendikalı memur oranı belli oldu

 

Sendikalılaşma Oranı: 69,28 oldu

 

MemurSen tüm hizmet kollarında birinci oldu.

 

Toplam Sendikalı Memur Sayısı: 1.684.323 oldu.

 

Hangi Kurumda kaç memur çalışıyor belli oldu

Toplam Memur Sayısı:2.431.228

 

Hizmet Kollarına göre Memur Sayıları

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri : 27.1682

Eğitim, Öğretim Hizmetleri                          : 1.158.576

Sağlık ve Sosyal Hizmetler                        : 524.478

Yerel Yönetim Hizmetleri                           : 124.871

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri            : 34.133

Kültür ve Sanat Hizmetleri                        : 16.913

Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri           : 41.994

Ulaştırma                                                 : 28.069

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri               : 72.518

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri : 38.885

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri                    : 119.109

Konfederasyon Üye Sayıları
Dosva No Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı Toplam Üye Savısı
17 KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) 167.403
26 TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 395.250
52 MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 997.089
92 BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) 4.226
141 BİRLEŞİK KAMU-İŞ (Birleşik Kamu İsaörenleri Sendikaları Konfederasyonu) 64.248
142 HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) 3.253
165 ÇALIŞAN-S EN (Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu) 4.548
203 TÜM MEMUR-SEN (Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu) 6.531
274 ANADOLU-SEN (Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 840
999 BAĞIMSIZ (BAĞIMSIZ SENDİKALAR) 40.935
Genel Toplam Sendikalı Sayısı 1.684.323

Sendika Üye Sayıları

 

Hızmet Kolu Sıra No Hizmet Kolunun Adı Toplam Kamu Görevlileri Sayısı Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Sendika Dosya No Toplam Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı(%)
1 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri 271682 BES (Büro Emekçileri Sendikası) KESK 32 10679 3.93
TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 36 38380 14.12
BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 63 74294 27,34
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 89 1281 0.47
BÜRO-İŞ (Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 124 1731 0.63
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 127 463 0.17
OFİS BİR-SEN (Türkiye Ofis Çalışanları Birfiği Sendikası) ÇALÎŞAN-SEN 157 131 0,04
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye i Nolu Hizmetleri Koiu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 158 2939 1.08
HÜR-SEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 181 14 0
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 185 62 0.02
SİME-SEN (Sivil Memuıiar Sendikası) BAĞIMSIZ 209 9733 3.58
KATILIM BÜRO-SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 210 634 0.23
SAVDES-SEN (Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 211 6515 2.39
ASİM-SEN (Askeri işyerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 212 959 0.35
MALİYE-SEN (Maliye Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 215 86 0.03
YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaroıciar Sendikası) BAĞIMSIZ 229 75 0.02
ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN {Anadolu Eksen Adalet ve Büro Çalışanları Sendikası) ANADOLÜ-SEN 231 187 0.06
SAV-SEN (Savunma Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 236 145 0.05
SİPER-SEN (Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası) BAĞIMSIZ 242 1407 0.51
YURT-AY BÜRO-SEN {Yetişimle Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 246 56 0.02
MERKEZ BÜRO-SEN (Mericez Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 255 62 0.02
e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası) BAĞIMSIZ 277 62 0.02
EKSEN BÜRO BİRSEN (Eksen Büro Çalışanları Birici Sendikası} BAĞIMSIZ 278 18 0
2 Eğitim, Öğretim Hizmetleri 1158576 TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 12 201282 17.37
EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) KESK 14 93143 8.03
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 28 420149 36.26
TEM-SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) BAĞIMSIZ 43 860 0.07
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 106 569 0.04
ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASI (Anadolu Eğitim öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) BASK 112 1060 0.09
ATAŞEN (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 116 57 0
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 120 48993 4.22
TEÇ-SEN (TOm Eğitim Çaiısanian Sendikası) BAĞIMSIZ 125 7564 0.65
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 132 1000 0.08
AND-SEN (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) BASK 138 164 0.01
EÇSEN (Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 153 15 0
TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 154 39 0
BEÇ-SEN (Bağımsız Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 156 106 0
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası) BAĞIMSIZ 161 178 0.01
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 163 287 0.02
BİLGEÇ (Bilineli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 168 26 0
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 170 39 Q
TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) BAĞIMSIZ 173 119 0.01
DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) ÇALIŞAN-SEN 180 6 0
METESEN (Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve Biiim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BAĞIMSIZ 182 348 0.03
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 186 52 0
EĞİT-BİL SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 187 58 0
SÖZ EĞİTİM-SEN (Eğitim Çatışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ m 29 0
YENİ-SEN (Yeni Nesil Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 193 51 0
EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 196 592 0.05
EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanlar» Dayanışma Sendikası) BAĞIMSIZ 198 81 0
SAY-SEN (Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 199 119 0.01
YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 201 737 0.06
TÜM EĞİTİM-SEN (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 234 169 0.01
ÖĞESEN (öğretim Elemanları Sendikası) BAĞIMSIZ 244 941 0.08
TÖS (Tüm Öğretmenler Sendikası) BAĞIMSIZ 247 80 0
TÜM ÜNİ-SEN (Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 251 122 0.01
MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞiMSİZ 261 13 0
ÜNİ-PER-SEN (Üniversite İdari Personel Sendikası) BAĞIMSIZ 263 206 0.01
ANADOLU EKSEN (Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası) ANADOLU-SEN 269 238 0.02
OSMANLI EĞİTİM-SEN (OsmanlI Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 272 76 0
İDEAL EĞİTİM-SEN (İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 275 25 0
3 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 524478 TÜRK SAĞLIK-SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 5 91525 17.45
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) KESK 16 25573 5.06
SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 30 244321 46.58
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 87 1038 0.19
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 133 517 0.09
TÜM SAĞLIK-SEN {Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 145 379 0.07
SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 147 44 0
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) BAĞIMSIZ 152 33 0
SAĞLIK-SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 159 211 0.04
GENEL SAĞUK-İŞ (Genel Sağlık ve Sosyal ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 169 2352 0.44
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 174 703 0.13
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) BAĞIMSIZ 175 19 Q
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) ÇALIŞAN-SEN 179 356 0.06
KAMUSAĞUK-SEN (Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanlan Sendikası) BAĞIMSIZ 195 53 0.01
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞİMSİZ 216 78 0.01
YURT-AY SAĞLIK-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 228 218 0.04
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birim Basamak Sağlık Çalışanları BirSk Ve Dayanışma Sendikası) BAĞIMSIZ 233 1050 0,2
KESS (Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) BAĞIMSIZ 248 66 0.01
HAS SAĞLIK-SEN (Sağl* ve Sosyal Hizmet Çalışanlar! Hak ve Adalet Sendikası) BAĞİMSİZ 250 28 0
MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 254 219 0.04
SAĞLIK ORDUSU-SEN (Sağlık ve Sosval Hizmet Ordusu Sendikası) BAĞIMSIZ 257 80 0.01
ONUR SAĞLIK-SEN (Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalişanları Sendikası) BAĞIMSIZ 260 106 0.02
EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası) ANADOLU-SEN 270 176 0.03
SAĞUK-İLKE-SEN (İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası) BAĞİMSİZ 273 10 0
SAHİM-SEN (Sağlık Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 280 275 0.05
4 Yerel Yönetim Hizmetleri 124871 TÜM BEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) KESK 20 22356 17.9
TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yere! Yönetim Hizmetleri Kolu kamu Görevlileri Sendkası) TÜRKİYE KAMU-SEN 25 13974 11.19
BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 51 67553 54.09
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 136 84 0.06
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası) BASK 140 81 0.06
BELB İRSEN (Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliqi Sendikası) ÇALÎŞAN-SEN 184 35 0.02
TÜM YEREL-SEN (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 214 9962 7.97
YEREL BİRÜK-SEN (Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası) BASK 238 51 0.04
5 Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri 34133 TÜRK HABER-SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 6 7301 21.38
HABER-SEN (Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) KESK 19 2238 6.55
BİRLİK HABER-SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 53 15869 46.49
BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kotu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 102 432 1.26
HABER HAK-SEN (Basın Yayın, İletişim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 134 10 0.02
6 Kültür ve Sanat Hizmetleri 16913 TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 8 2223 13.14
KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültij- ve Sanat Emekçileri Sendikası) KESK 10 3540 20.93
KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 84 5417 32.02
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK 117 19 0.11
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat Îşqörenleı1 Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 135 309 1.82
KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 178 9 0.05
7 Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri 41994 TÜRK İMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 22 6048 14.4
YAPİ-YOL-SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 29 2550 607
BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Çevre, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 55 17598 41.9
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve imar Çakanları Sendikası) BASK 86 147 0.35
İMAR HAK-SEN (imar Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 139 209 0.49
TAPU ÇEVRE YOL-İŞ (Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yoi iş Koiu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 235 37 0.08
AFAD-SEN (Afad Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 237 224 0.53
ANADOLU TAPU-ŞEN, (Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası) ANADOLU-SEN 256 97 0.23
AFAD HAK-SEN (Afad Çalısanaları Hak Sendikası) HAK-SEN 258 45 0.1
AKSEN (Adil Kamu Sendikası) BAĞIMSIZ 281 17 0.04
8 Ulaştırma 28069 TÜRK ULAŞIM-SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 11 7775 27.69
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) KESK 21 1768 5.29
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) MEMUR-SEN 85 9955 35.46
BUSEN (Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası) BASK 129 54 0.19
UDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 146 18 0.06
ULAŞIM-İŞ (Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMÜ-İŞ 176 104 0,37
9 Tarım ve Ormancılık Hizmetleri 72518 TARIM ORKAM SEN (Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 4 2445 3.37
TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 24 10412 14.35
TOÇ BİR-SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 34 42754 58.95
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım, Orman ve Çevre Sendikası) BASK 90 73 0.1
TOÇ HAK-SEN (Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası) HAK-SEN 128 63 0.08
TÜM TOT-SEN (Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsûlleri Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 160 10 0.01
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 164 632 0.87
DEM-TOÇ-SEN (Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çaiışanlan Sendikası) ÇALIŞAN-SEN 171 55 0.07
EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 208 22 0.03
YURT AV TARİM-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Tanm-Orman Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 259 37 0.05
10 Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri 38885 TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 7 5737 14.75
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 27 2048 5.26
ENERJİ BİR-SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 35 17242 44.34
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız Enerji Sanayi Madencilik Hizmet Kolu kamu Görevlileri Sendikası) BASK 91 34 0.08
ENEJİ-HAK-SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çaiışanlan Hak Sendikası) HAK-SEN 130 17 0.04
ENERJI-İŞ (Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 206 128 0.32
EKSEN ENERJİ-SEN (EKSEN Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası) ANADOLU-SEN 245 123 0.31
SİMESEN ENERJİ (Sivil Memurlar Enerii Sendkası) BAĞIMSIZ 282 289 0.74
11 Diyanet ve Vakıf Hizmetleri 119109 TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 9 10593 8.89
DİYANET-SEN (Terkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) MEMUR-SEN 18 81937 68.79
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) KESK 74 63 0.05
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BASK 115 452 0.37
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR-SEN 118 5469 4.59
DİN-BİR-SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) ÇALIŞAN-SEN 149 3653 3.06
TÜM DİYANET-SEN (Tüm Diyanet Vakıf Görevlileri Sendikası) BAĞIMSIZ 200 81 0.06
HAK-BİR-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 205 125 0.1
EKSEN DİYANET VAKIF-SEN (EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) ANADOLU-SEN 240 19 0.01
AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 243 202 0.16
VEFA-SEN (Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 249 389 0.32
DİYANET HAK-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ 252 376 0.31
DİN-BÜRO-SEN (Diyanet ön ve Büro Görevlileri Sendikası) BAĞIMSIZ 262 231 0.19
DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası) BAĞIMSIZ 265 77 0.06
TEKBİR-SEN (Diyanet ve Vakıf Görelileri Sendikası) BAĞIMSIZ 267 116 0.09
OZ DİYANET-SEN (Öz Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 271 64 0.05
DİYANET BİR-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birliij Sendikası) ÇALIŞAN-SEN 279 312 0.26
Toplam Memur Sayısı 2431228 Toplam Sendikalı Memur Savısı 1684323 69,28
sendika üye sayıları memursen kamusen kesk kaç memur var memur sayısı sendikalı memur sayısı

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500