Devlet memurları işten çıkarılabilir mi?
Güncelleme 

Devlet memurları işten çıkarılabilir mi?

Kanunda belirtilen kurumda ideolojik ve siyasi maksatlı propaganda yapmak ve kurumunun bu nedenle huzurunu bozmak, kurumda yasak olan yayın ve broşürleri dağıtmak asmak, ayrıca vazifesi olmadığı halde amirlerinden izin almadan gizli belgeleri açığa çıkarmak işten çıkarma sebebidir.

Devlet memurları işten çıkarılabilir mi?
Devlet memurları işten çıkarılabilir mi? 

Devlet memurları da özel sektörde çalışanlar gibi işten çıkarılabilir. 4857 sayılı iş kanununda olduğu gibi 657 sayılı devlet memurları kanununda da işten çıkarma vardır. 

 

Yurt dışında görevli olanlarda bulunduğu kurumla ilgili Türkiye ile ilgili gizli kalması gereken belgelerin ve bilgilerin dışarıya sızdırmaları ayrıca devlet memurunun devlet memurluğuna yakışmayan hal ve hareketler sergilemesi devlet memurluğundan çıkarmak için yeterli nedenlerdir.

 

Devlet memurluğundan çıkarma yetkisi memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna aittir. Yüksek disiplin kurulu memurun görevden uzaklaştırılmasına, işten çıkarılmasına karar verebilir. Memurluktan çıkartmadan önce bu memura bağlı bulunduğu amiri tarafından uyarma, kınama, maaştan kesme cezası verilebilir.

 

Kademe ilerlemesini durdurma cezası ise memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulunun sevk edeceği valilik tarafından verilebilir.

Memurlukta yüz kızartıcı suçlar nelerdir

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller  Madde 125’te düzenlenmiştir.

D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, şeklinde ifade edilmektedir.

 

devlet memuru Devlet memurları işten çıkarılabilir mi Kademe ilerlemesini durdurma cezası memur memur haberleri memurluktan atılma yüz kızartıcı suç yüz kızartıcı suçlar nelerdir Memurluktan çıkartma 657 yüz kızartıcı suçlar

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500