Devlet Memurluğunda Müracaat Veya Şikâyet Hakkı


Devlet Memurluğunda Müracaat Veya Şikâyet Hakkı

657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre, memur olanlara çalıştıkları kurumlarla ilgili olarak ister resmi ister şahsi olsun müracaatta bulunma hakkı ya da kurumların kendileri hakkındaki idari eylem ve işlerden dolayı şikâyet etme hakkı tanınmıştır.

Devlet Memurluğunda Müracaat Veya Şikâyet Hakkı
Devlet Memurluğunda Müracaat Veya Şikâyet Hakkı Cengiz Bostancı

Devlet memurlarına tanınan müracaat veya şikâyet etme haklarının kullanımıyla ilgili usule uygun hareket edilmemesi durumunda ilgili memur hakkında idari veya adli yaptırımların yürürlüğe girmesini mümkün kılmaktadır.

Bu nedenle müracaat veya şikâyet etme hakkının kullanılmasına ilişkin esaslar devlet memurlarına ait yönetmelik ile düzenlenmiştir. Müracaat veya şikâyette bulunacak olan devlet memuru; öncelikle başvurusunu sözlü ya da yazılı olmak üzere amirinden başlayarak üst yetkililere doğru giderek yapmalıdır. Memurun ve başvuruyu yaptığı amirin imzaladığı bir tutanak hazırlanır. Her iki taraftan birinin bu tutanağın düzenlenmesinden kaçması halinde ise bu başvuru hiç yapılmamış sayılmaktadır.

Memurun müracaat veya şikâyet hakkı için önemli olan başvuruyu yaparken sıralı olarak amirlerini atlamamasıdır. Başvuru mutlaka sözlü ya da yazılı yapılmalıdır. Mesaj veya e-mail gibi elektronik yollarla yapılmamalıdır. Başvuruda şahıslara yönelik olan suçlamaların ispat edilebilir olması gerekmektedir. Ayrıca yapılacak başvuru ve itirazlar için kullanılacak olan dilekçelerin mevzuat hükümlerine uygun yapılması gerekir. Bu başvuru yetkili olan amirlerce incelenerek karara bağlanır. Usulüne uygun olarak başvuruda bulunan memura, bundan dolayı herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Eğer başvuru mevzuata uygun yapılmazsa, memura herhangi bir cevap verilmeyebilir ve memur hakkında uyarma şeklinde disiplin cezası uygulanabilir.


 


 

müracaat veya şikâyet şikâyet etme
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500