ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI


ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILDI
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILDI Editör

28 Kasım 2017 SALI günkü Resmi Gazetenin 30254 sayılı nüshasında 

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAYIMLANDI

 

28 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30254

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/10/2003 tarihli ve 25261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 5 – Astsubay Meslek Yüksek Okullarına sadece yatay geçişle alınan öğrenciler için geçerli olmak üzere, bu öğrencilerin hangi sınıftan itibaren ve hangi eğitim sistemine (sınıf geçme veya ders geçme) göre eğitim alacağının belirlenmesi, uygulanacak eğitim ve öğretime ilişkin hususların tespit edilmesi ile yatay geçişe ilişkin hususlarda kararlar alınmasında 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili alt mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Astsubay Meslek Yüksek Okulları bünyesinde teşkil edilen Yüksek Okul Kurulları yetkilidir. Kurul kararları Millî Savunma Üniversitesi onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 15/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanları yürütür.

 
MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİ
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500