İş Güvenliği Uzmanı nedir ve görevleri nelerdir?
Güncelleme 

İş Güvenliği Uzmanı nedir ve görevleri nelerdir?

Günümüzde iş yerleri ve kurumlarda zorunlu hale gelen iş güvenliği uzmanı nedir? İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? Görev sorumluluklarında neler bulunur? Konu ile ilgili detaylar…

İş Güvenliği Uzmanı nedir ve görevleri nelerdir?
İş Güvenliği Uzmanı nedir ve görevleri nelerdir? Kenan BayraktarÜniversitelerin eğitim ya da mühendislik fakültelerinden mezun olan ve iş güvenliği uzmanlığı için gerekli olan kursa giderek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen C sınıfı sınavında başarılı olan kişilere iş güvenliği uzmanı denir. İş güvenliği uzmanı iş yeri içinde iş sağlığı ile güvenliği açısından araştırma yaparak gerekli olduğu hallerde çalışanlardan bilgi alma yetkisine sahip kişidir. Yaptırım konusunda yetkisi olmamakla birlikte görevlerini yerine getirmek zorundadır.

İş güvenlik uzmanının görevleri

Rehberlik

 • İşyerinde meydana gelebilecek ya da meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili nedenlerine yönelik araştırma yapmak. Aynı zamanda kaza ya da hastalıkları önlemek ya da tekrarını engellemek adına çalışmalar yaparak işvereni bilgilendirmek.
 • İş sağlığı ile güvenliği için alınması gerekli olan tedbirleri işverene bildirmek.
 • Yapılan işlere göre kişisel koruyucu donanım seçimi sırasında işverene gerekli desteği sunmak.

Risk Değerlendirmesi

 • İşyeri için yapılması gereken risk değerlendirme çalışmalarına katılmak ve risk değerlendirilmesi sonucunda belirlenen risklerin yok edilmesi konusunda işverene önerilerde bulunmak.
 • Risk değerlendirme sonucunda alınması gerekli görülen sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili işverene önerilerde bulunmakla birlikte takibini yapmak.

Çalışma Ortamı Gözetimi

 • Çalışma ortamına yönelik gözetimi yapmak, iş yeri için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda zorunlu olan ve yapılması gerekli periyodik bakım ve kontrol ile ölçümleri planlamak, uygulamalara yönelik kontrolleri yapmak.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • Çalışanlara yönelik mevzuata uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri planlamak ve işverenin onayına sunmak, uygulamaları yapmak ve kontrol etmek.
 • Çalışanlar için bilgilendirme faaliyetleri organize etmek ve işverenin onayına sunmak ve uygulamayı kontrol etmek.
 • Yıllık olarak iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme raporları ile çalışma talimatları olmak üzere dokümanları hazırlamak.

Diğer birimlerle İşbirliği

 • Çalışan temsilcisi ile destek elemanlarına yönelik çalışmalarında destek olmak ve işbirliği yapmak.
 • İş güvenliği uzmanı olarak iş yeri hekimi ve diğer çalışanlarla ortak çalışmalar yapmak.
iş güvenliği uzmanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500